Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lý do và quan điểm về sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm thanh niên có sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội

Đoàn Thị Thùy Dương, Đào Quang Tiến, Lê Thu Giang, Phí Quỳnh Trang, Nguyễn Hoàng Nam

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện để mô tả lý do bắt đầu sử dụng và quan điểm về sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm thanh niên tuổi từ 18 – 30 có sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội năm 2017

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế định tính, cách tiếp cận nghiên cứu hiện tượng, chọn mẫu theo phương pháp hòn tuyết lăn. Tổng số 11 người có sử dụng thuốc lá điện tử tuổi từ 18 – 30, tại Hà Nội đã tham gia nghiên cứu. Trong đó, 8 người đang sử dụng và 3 người đã từng hút thuốc lá điện tử.

Kết quả: Lý do sử dụng thuốc lá điện tử được đề cập nhiều nhất trong nghiên cứu là để cai nghiện, bỏ thuốc lá thông thường. Một số lý do khác được đề cập đến như do tò mò, muốn trải nghiệm những thứ mới lạ như mùi thơm, khả năng tạo khói và thể hiện bản thân. Người sử dụng thuốc lá điện tử cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình có cải thiện hơn so với thuốc lá thông thường. Tất cả đều cho rằng không nghiện, không bị lệ thuộc bất kỳ  hất nào là tốt nhất, tuy nhiên nhìn chung hút thuốc lá điện tử dễ đượcnhững người xung quanh chấp nhận hơn so với thuốc lá thông thường hoặc các chất gây nghiện khác.

Kết luận: Còn thiếu nhiều thông tin đa chiều và khách quan liên quan đến thuốc lá điện tử, đặc biệt các thông tin liên quan tác dụng cai thuốc lá thông thường và ảnh hưởng đến sức khỏe của thuốc lá điện tử. Cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa về những chủ đề này.