Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM

Phạm Văn Thuần

Tóm tắt


Cây đảng sâm (Codonopsis lanceolata)  là một loài thực vật có hoa ở Đông Á (Trung Quốc , Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng Viễn Đông của Nga). Quy trình nhân giống cây đảng sâm bằng kỹ thuật nuôi cấy mô đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hạt được rửa bằng cồn 70% trong 1 phút và khử trùng bằng sodium hypochlorite (NaOCl) 10% trong 15 phút cho tỉ lệ mẫu sạch nảy mầm 100%. Cảm ứng tạo cụm chồi trên môi trường MS bổ sung 1.0 mg/L BAP, 0.2 mg/L NAA, 100 ml/L nước dừa, 30g/L sucrose và 7g/L agar cho hệ số nhân chồi là 60.15 chồi/mẫu (7 tuần). Chồi ra rễ đạt 100%, số rễ trung bình 11.31 rễ/cây, chiều dài rễ trung bình 2.4 cm khi nuôi cấy trên môi trường WPM  bổ sung 0.25 mg/L IBA, 0.25 mg/L NAA, 0.1 mg/L BAP, 100ml/L nước dừa, 2.0 g/L than hoạt tính,  20g/L sucrose và 7 g/l agar (5 tuần nuôi cấy). Cây con hoàn chỉnh được huấn luyện và chuyển ra trồng trên giá thể cát 100% cho tỉ lệ sống 79.23%. Cây sinh trưởng và phát triển tốt sau 4 tuần trồng. Những kết quả đó có thể được ứng dụng để thiết lập quy trình nhân nhanh cây giống  đảng sâm từ hạt.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433