Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tạp chí của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Ảnh trang chủ tạp chí

Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện; Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến giới, phụ nữ và phát triển nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; hoạt động khoa học và công nghệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tổng biên tập: TS. Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phó tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu Phụ nữ

Thư ký tòa soạn: ThS. Hà Thị Thúy

Hội đồng biên tập

1.      TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

2.      GS.TS. Lê Ngọc Hùng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3.      GS.TS. Hoàng Bá Thịnh - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

4.      PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

5.      PGS.TS. Vũ Công Giao - Đại học Quốc gia Hà Nội

6.      TS. Nguyễn Hải Hữu - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7.      ThS. Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

8.      TS. Bùi Thị Mai Đông - Học viện Phụ nữ Việt Nam

9.      TS. Lương Văn Tuấn - Học viện Phụ nữ Việt Nam

10. TS. Phạm Hồng Hải - Học viện Phụ nữ Việt Nam

11. ThS. Nguyễn Hoàng Anh - Học viện Phụ nữ Việt Nam

12. GS.TS. Antonina Daskina - Hiệp hội nghề CTXH Liêng bang Nga

13. GS.TS. Ramona Mihaila - Tạp chí Nghiên cứu Giới, Mỹ

 

14. GS.TS. Rene Wadlow - Hiệp hội công dân toàn cầu, Mỹ

Địa chỉ tòa soạn

P410 tòa nhà 15 tầng, Học viện Phụ nữ Việt Nam,

68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)3775-4452

Email: tapchikh@vwa.edu.vn

S. 3 (2018)

Mục lục

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỪ GÓC NHÌN XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA Tóm tắt XML
Đặng Thị Hoa 2
QUYỀN LỰC VỢ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH Ở AN GIANG Tóm tắt XML
Phan Thuận 10

CÔNG TÁC PHỤ NỮ

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Tóm tắt XML
Lê Đức Thọ 20
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SAU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI Tóm tắt XML
Tô Lan Phương 29
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA PHỤ NỮ TRONG DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt XML
Vũ Minh Tú 36

CÔNG TÁC XÃ HỘI

CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ VÙNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP DƯỚI CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHUNG SINH KẾ BỀN VỮNG Tóm tắt XML
Nguyễn Thị Thu Hường 44
NHU CẦU ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN Tóm tắt XML
Nguyễn Trung Hải 56

KINH TẾ, KINH DOANH

ẢNH HƯỞNG CỦA NIỀM TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ ỦNG HỘ CỦA GIA ĐÌNH, BẠN BÈ ĐỐI VỚI DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ Tóm tắt XML
Trương Thúy Hằng 67

THÔNG TIN KHOA HỌC

HỘI THẢO “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÔNG CHỨC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM” Tóm tắt XML
Vũ Thúy Hạnh 77
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “DOANH NGHIỆP NỮ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” Tóm tắt XML
Lê Hồng Việt 80