Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

P410, tòa nhà 15 tầng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Đầu mối

Nguyễn Thị Minh Thao
Biên tập viên
Học viện Phụ nữ Việt Nam
Điện thoại: 0904340566
Email: thaontm@vwa.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn